Het inkoopoverzicht in SnelStart Web

In SnelStart Web kun je een overzicht van je inkoopfacturen zien.

 

 

Open je online-administratie in Web en klik links in het overzicht op Inkopen. Je ziet een overzicht van alle geboekte inkopen in Web en/of SnelStart 12. Rechtsboven kun je een keuze maken voor Alles, Vervallen, Openstaand of Betaald. Je kunt de weergave veranderen door op één van de kolomnamen te klikken. Om een factuur te openen klik je op het pijltje naar beneden dat naast het factuurnummer staat.

Je kunt ook een selectie maken op de onverwerkte inkopen. Schuif hiervoor het witte balletje (links naast Alles) naar rechts. 

inkoopoverzicht_bWas dit artikel nuttig?

Kcc-ja Kcc-nee