Accountant rechten geven tot administratie in SnelStart Web

Werkt je Accountant ook met SnelStart? Dan kun je vanaf inOrde je accountant kosteloos rechten geven. Hierdoor ziet de accountant jouw online administratie ook in zijn/haar lijst.

Je kunt in SnelStart 12 ook rechten geven aan je accountant. Klik hier om naar dat stappenplan te gaan. 

1. De accountant rechten geven

Wanneer je het pakket inOrde via de accountant heb gekregen en je maakt gebruik van één online administratie dan is het niet nodig om de accountant apart rechten te geven. Dit komt omdat je het pakket via de accountant hebt ontvangen, de rechten worden dan automatisch aan de accountant gegeven. Bij elke volgende online administratie die wordt aangemaakt onder het pakket inOrde, moet je wel handmatig de rechten toekennen aan de accountant.

Vanaf het pakket inStap moet je altijd handmatig de accountant rechten te geven. Hieronder lees je hoe je dit kunt doen. 

Let op: Een Accountant moet het SnelStart abonnement Accountant hebben om rechten te kunnen krijgen in jouw administratie.

Open de online administratie en klik rechtsboven op de naam van de administratie. Ga naar Toegang accountant (zie afbeelding). Zoek de naam/plaats van het kantoor op door te typen in het zoekveld. Selecteer het juiste kantoor en kies voor Geef toegang.
De accountant krijgt hiervan een mail en ziet jouw administratie direct in zijn/haar lijst. 

Een accountant ziet zichzelf niet in de lijst staan
Als een accountant die in de keuzelijst vermeld is probeert het eigen kantoor toegang te geven tot een administratie dan ziet hij zijn eigen kantoor niet in de keuzelijst staan. Het is als accountant namelijk niet mogelijk om jezelf toegang te geven. 

2. Wat kan mijn accountant doen als ik hem/haar rechten heb gegeven?

Alle boekhoudkundige handelingen
De gebruikers (medewerkers) van het kantoor kunnen je online administratie openen en erin werken. Zij kunnen alle handelingen verrichten die je zelf ook kunt doen. Boekhouden, factureren, bankafschriften inlezen of bijvoorbeeld grootboekrekeningen aanmaken en de btw-aangifte doen.

Een back-up maken van je online administratie
Het is verstandig regelmatig back-ups te maken van je administratie.
Je kunt zelf back-ups maken van je online administratie, maar je accountant kan dit ook doen. Klik hier voor meer informatie hierover.

Periodes blokkeren in je administratie
Als je accountant of boekhouder je online administratie gaat controleren dan kan hij een bepaalde periode in je online administratie blokkeren. In die periode kun je op dat moment niet meer zelf boeken.Meer weten over dit onderwerp?
Online samenwerken met Accountant.


Was dit artikel nuttig?

Kcc-ja Kcc-nee