1. Financieel

Boekjaar afsluiten in SnelStart Web

Vanaf inKaart kun je in SnelStart Web het boekjaar afsluiten. Lees hier hoe je dit kunt doen.

1. Algemene informatie

Als je geen rechten hebt gegeven aan je accountant dan kun je vanaf inKaart zelf het boekjaar afsluiten in Web. Tenzij je werkt met kostenplaatsen en of marge en globalisatie. In dat geval kan het boekjaar alleen in SnelStart 12 worden afgesloten. Heb je wel rechten verleend dan kan alleen je accountant het boekjaar afsluiten. 

Tijdens het boekjaar afsluiten wordt de btw-boeking en de resultaatboeking automatisch gemaakt. 

Zolang het boekjaar nog niet is afgesloten worden je saldo's in Web gewoon meegenomen.  Hierdoor kun je gewoon verder werken in je boekhouding als het boekjaar nog niet is afgesloten.

In SnelStart 12 wordt het saldo niet automatisch doorgeteld. Daar is het beginsaldo van een balansrekening standaard nul euro aan het begin van het volgende jaar.  Het boekjaar moet dan eerst worden afgesloten. 

2. Het boekjaar afsluiten in Web

Als je voor de eerste keer het boekjaar gaat afsluiten dan moet je een aantal gegevens instellen. Dit heeft er mee te maken dat de btw-boeking en resultaatboeking automatisch worden geboekt.

Ga links in het overzicht naar Financieel → Jaarafsluiting. Als dit de eerste keer is dat je het boekjaar gaat afsluiten verschijnt er nu een scherm waarin je het volgende kunt aangeven:

  • Op welke grootboekrekening de saldo's van je btw rekeningen staan. Dit zijn bijvoorbeeld de btw rekeningen: btw af te dragen, btw te vorderen en afdracht. 
  • Het saldo van deze rekeningen moet worden overgeboekt naar de rekening Te betalen btw vorige jaren. Hierdoor komt het totale saldo van je btw rekeningen op je balans te staan. 

Verschijnt deze melding niet, dan kun je deze btw-rekeningen nog controleren en instellen in stap 2 bij btw-instellingen.

Stap 1: Controleren of alles aanwezig is
Als eerst laat SnelStart zien of er nog gemarkeerde boekingen zijn en welke openstaande inkoop- en verkoopfacturen in de administratie staan. Controleer deze boekingen en klik op Alles is bijgewerkt.

Stap 2: De btw-rekeningen leegboeken
Heb je de btw-aangifte van het laatste kwartaal nog niet gedaan dan verschijnt hiervan nu een melding. Je moet deze aangifte dan eerst indien en daarna kun je verder gaan met het boekjaar afsluiten.

Alles alle btw-aangiften zijn ingediend dan worden in stap 2 de btw-rekeningen getoond. Je ziet de totale btw die je nog moet afdragen of ontvangen. Dit saldo wordt automatisch op de balansrekening gezet, die meegaat naar de beginbalans in het nieuwe boekjaar.

De af te dragen btw wordt altijd in jouw voordeel afgerond. Het verschil tussen het berekende bedrag en het afgeronde bedrag wordt automatisch geboekt op betalingsverschillen.

Klik op btw-instellingen wijzigen om te controleren of de juiste btw-rekeningen staan ingevuld. Als alles goed staat klik dan op Dit klopt zo. 

Stap 3: Resultaat wegboeken
Aan het eind van het boekjaar is er een resultaat. Dit kan winst of verlies zijn. Het resultaat wordt overgeboekt naar een balansrekening.

In Stap 3 wordt het resultaat getoond. Je kunt dit direct wegboeken op de juiste grootboekrekeningen. Het resultaat wordt automatisch overgenomen van de kolommenbalans. Selecteer zelf de grootboekrekening waarop je het resultaat wilt wegboeken.  Dit is vaak een rekening Eigen vermogen en of Kapitaal firmant 1 of 2 etc. Overleg dit met je boekhouder.

Door een vinkje te zetten bij de optie Ik wil de winst verdelen is het mogelijk om de resultaten te verdelen over meerdere vennoten of partners. Je kunt per resultaat aangeven welk bedrag en/of welk percentage van het totale bedrag op de betreffende grootboekrekening moet worden geboekt. 

In deze stap worden ook de privé-stortingen en -opnamen verwerkt. Als je van je privérekening een bedrag stort op je zakelijke rekening, dan doe je een privé-storting. Hiermee verhoog je het eigen vermogen van je onderneming met het bedrag dat je hebt gestort. Omgekeerd geldt dat een privé-opname ten koste gaat van het eigen vermogen. Selecteer de grootboekrekeningen voor privé-stortingen en -opnamen. Als er gewerkt wordt met RGS dan worden de grootboekrekeningen voor privé-stortingen en -opnamen automatisch herkend en getoond door SnelStart. 

Klik op Opslaan als alles is gecontroleerd. 

3. De beginbalans

Nadat de jaarafsluiting is gedaan, zal SnelStart automatisch de beginbalans boeken in het dagboek Tussenrekening balans. Ga links in het overzicht naar Financieel → Beginbalans en memoriaal. Klik op het dagboek Tussenrekening balans. Hier zie je de automatisch geboekte beginbalans. Door te klikken op Wijzigen is het mogelijk om extra regels toe te voegen of wijzigen aan te brengen. 

4. Boekjaar afsluiting terugdraaien

Het kan zijn dat je de jaarafsluiting toch wilt terugdraaien. Ga links in het overzicht naar Financieel → Jaarafsluiting. Open de jaarafsluiting en klik op Opnieuw afsluiten. Een jaarafsluiting terugdraaien is alleen mogelijk bij het laatst afgesloten boekjaar. 

Wanneer je werkt met kostenplaatsen of marge/globalisatie dan is het niet mogelijk om het boekjaar af te sluiten in Web. Het boekjaar moet dan worden afgesloten in
SnelStart 12Meer weten over dit onderwerp?

Lees hier nog meer informatie over het boekjaar afsluiten.


Was dit artikel nuttig?

Kcc-ja Kcc-nee