1. Financieel

Het boekjaar afsluiten in SnelStart Web

Vanaf het pakket inKaart kun je in SnelStart Web het boekjaar afsluiten. In dit artikel lees je meer informatie hierover.

Tijdens het afsluiten van het boekjaar in SnelStart Web worden de btw-boeking en de resultaatboeking automatisch gemaakt. De btw-boeking zorgt ervoor dat de saldo's die op je btw rekeningen staan worden overgeboekt naar de balansrekening btw vorige jaren. Dit saldo komt dan op je balans te staan. Door de resultaatboeking boek je het resultaat (opbrengsten - kosten) over naar je balansrekening Eigen Vermogen of kapitaal. Dit kan ook verdeeld worden over meerdere kapitaal rekeningen.

Zolang een boekjaar nog niet is afgesloten worden de saldo's van je grootboekrekeningen meegenomen naar het volgende boekjaar. Als je het boekjaar afsluit wordt er automatisch een beginbalans geboekt van de eindsaldo's van dat boekjaar. 

Let op: Het boekjaar kan worden afgesloten vanaf het pakket inkaart, maar als je een accountantskantoor rechten hebt gegeven in jouw administratie dan kan alleen de accountant dit voor je doen. Heb je geen rechten verleend dan kun je het wel zelf doen.

- Werk je ook met kostenplaatsen en/of marge en globalisatie dan kan het boekjaar niet in SnelStart Web worden afgesloten. Sluit je boekjaar dan in SnelStart 12 af.

1. Het boekjaar afsluiten in Web

Tijdens het afsluiten van het boekjaar in SnelStart Web worden de btw-boeking en de resultaatboeking automatisch gemaakt. De btw-boeking zorgt ervoor dat de saldo's die op je btw rekeningen staan worden overgeboekt naar de balansrekening btw vorige jaren. Dit saldo komt dan op je balans te staan. Door de resultaatboeking boek je het resultaat (opbrengsten - kosten) over naar je balansrekening Eigen Vermogen of kapitaal. Dit kan ook verdeeld worden over meerdere kapitaal rekeningen.

Belangrijk: Je kunt het boekjaar pas afsluiten nadat alle btw-aangiften zijn berekend en deze zijn verzonden of buiten SnelStart om zijn aangegeven. Als je alleen de aangiften hebt berekend zonder daar verder iets mee te doe dan kun je het boekjaar niet afsluiten. 

Het boekjaar afsluiten

Open je administratie in SnelStart Web, en ga links in het overzicht naar Financieel → Jaarafsluiting.

De instellingen voor de btw-boeking
A
ls dit de eerste keer is dat je het boekjaar gaat afsluiten dan zie je een scherm waarin je moet instellen op welke rekening de btw-afdracht staat geboekt en naar welke balans rekening het totaal van de btw-rekeningen moeten worden overgeboekt. Dit heeft te maken met de btw-boeking die automatisch wordt gemaakt. 

SnelStart geeft een overzicht van alle btw-rekeningen waar SnelStart naar kijkt. Als er op één van deze rekening een saldo staat dan wordt dit saldo automatisch meegenomen in de btw- boeking. De enige rekening die je zelf nog moet selecteren is de rekening btw-afdracht. Dit is de rekening waarop je het af te dragen of ontvangen btw bedrag van de belastingdienst hebt geboekt. Het saldo van deze rekening wordt dan ook meegenomen in de btw-boeking. In ons standaard rekeningschema is dit de rekening 1684 (Btw-afdracht). Dit is een balans rekening met de functie 0. Let op: Dit kan in jouw administratie een ander rekeningnummer zijn. 

Geef vervolgens aan naar welke rekening het totale saldo van de btw-rekeningen moet worden overgeboekt. In ons standaard rekeningschema is dit de rekening 1685 (Te betalen btw vorige jaren). Dit is een balans rekening met de functie 0. Let op: Dit kan in jouw administratie een ander rekeningnummer zijn

Stap 1: Controleren of alles aanwezig is
Nadat bovenstaande gegevens zijn ingesteld kom je in Stap 1. Hier laat SnelStart zien of er nog gemarkeerde boekingen zijn, en welke openstaande inkoop en verkoopfacturen er in de administratie staan. Controleer deze boekingen en klik op Alles is bijgewerkt. Je kunt dan verder naar stap 2. 

Stap 2: De btw-boeking
Vervolgens kom je in stap 2. Als de btw-aangifte van het laatste kwartaal nog niet hebt gedaan dan verschijnt hiervan nu een melding. Je moet deze aangifte dan eerst indienen, of buiten SnelStart om aangeven. Daarna kun je verder met het boekjaar afsluiten.

Als alle btw-aangiften zijn ingediend dan wordt in deze stap de btw-boeking getoond. In deze boeking is het totale saldo van je btw-rekeningen overgeboekt naar de balans rekening Btw vorige jaar. Als je hierin nog wat wilt wijzigen dan kun je klikken op Btw-instellingen wijzigen. Als alles klopt dan klik je op Dit klopt zo en ga je verder naar stap 3. 

Het af te dragen btw wordt altijd in jouw voordeel afgerond. Het verschil tussen het berekende bedrag en het afgeronde bedrag wordt automatisch geboekt op betalingsverschillen.

Stap 3: De resultaat-boeking
In stap 3 wordt de resultaatboeking gemaakt. Hiermee wordt je resultaat overgeboekt naar de balansrekening Eigen vermogen of Kapitaal. Het resultaat is het verschil tussen je opbrengsten en verkopen. Dit kan een negatief of positief resultaat zijn. 

Het resultaat wordt automatisch overgenomen van de kolommenbalans. Selecteer zelf de grootboekrekening waarop je het resultaat wilt wegboeken. Dit is vaak een rekening Eigen vermogen en of Kapitaal firmant 1 of 2 etc. In ons standaard rekeningschema kan dit de rekening 650 zijn. Let op: dit kan in jouw administratie een ander nummer zijn. Overleg dit met je boekhouder.

Door een vinkje te zetten bij de optie Ik wil de winst kun je het resultaat verdelen over meerdere vennoten of partners. Je kunt per resultaat aangeven welk bedrag en/of welk percentage van het totale bedrag op de betreffende grootboekrekening moet worden geboekt. 

In deze stap worden ook de privé-stortingen en -opnamen verwerkt. Als je van je privérekening een bedrag stort op je zakelijke rekening, dan doe je een privé-storting. Hiermee verhoog je het eigen vermogen van je onderneming met het bedrag dat je hebt gestort. Omgekeerd geldt dat een privé-opname ten koste gaat van het eigen vermogen. Selecteer de grootboekrekeningen voor privé-stortingen en -opnamen. Als er gewerkt wordt met RGS dan worden de grootboekrekeningen voor privé-stortingen en -opnamen automatisch herkend en getoond door SnelStart. 

Alles alles is gecontroleerd en goed staat kun je klikken Opslaan. Het boekjaar is dan afgesloten en de beginbalans is geboekt. Lees hierover meer in hoofdstuk 2. 

2. De beginbalans

Nadat de jaarafsluiting is gedaan, zal SnelStart automatisch de beginbalans boeken in het dagboek Tussenrekening balans. Ga links in het overzicht naar Financieel → Beginbalans en memoriaal. Klik op het dagboek Tussenrekening balans. Hier zie je de automatisch geboekte beginbalans. Door te klikken op Wijzigen kun je nog extra regels toevoegen of wijzigen aanbrengen. 

3. Boekjaar afsluiting terugdraaien

Het kan zijn dat je de jaarafsluiting toch wilt terugdraaien. Ga links in het overzicht naar Financieel → Jaarafsluiting. Open de jaarafsluiting en klik op Opnieuw afsluiten. Een jaarafsluiting terugdraaien is alleen mogelijk bij het laatst afgesloten boekjaar. 

Wanneer je werkt met kostenplaatsen of marge/globalisatie dan is het niet mogelijk om het boekjaar af te sluiten in Web. Het boekjaar moet dan worden afgesloten in
SnelStart 12Meer weten over dit onderwerp?

Lees hier nog meer informatie over het boekjaar afsluiten.


Was dit artikel nuttig?

Kcc-ja Kcc-nee