1. Financieel

Het boekjaar afsluiten in SnelStart Web

Vanaf het pakket inKaart kun je in SnelStart Web het boekjaar afsluiten. In dit artikel lees je hier alles over

Aan het eind van het jaar moet je administratie worden afgesloten. Hiermee sluit je dat boekjaar af en begin je weer opnieuw. In dit stappenplan lees je alles over het afsluiten van het boekjaar in SnelStart Web.

Je kunt het boekjaar ook in SnelStart 12 afsluiten. Klik hier om naar dat stappenplan te gaan. 

Onze landingspagina
Wil je nog meer weten over het boekjaar afsluiten? Klik dan hier om naar onze landingspagina over de jaarafsluiting te gaan. Je vindt daar ook een webinar over het boekjaar afsluiten. 

1. Het boekjaar afsluiten

Voordat je het boekjaar gaat afsluiten is het volgende belangrijk om te weten:

  1. De btw-boeking en de resultaatboeking worden automatisch gemaakt.
  2. De btw-boeking zorgt ervoor dat de saldo's die op je btw rekeningen staan worden overgeboekt naar de balansrekening btw vorige jaren. Dit saldo komt dan op je balans te staan.
  3. Door de resultaatboeking boek je het resultaat (opbrengsten - kosten) over naar je balansrekening Eigen Vermogen of kapitaal. Dit kan ook verdeeld worden over meerdere kapitaal rekeningen.
  4. Als het boekjaar is afgesloten wordt er automatisch een beginbalans geboekt van de eindsaldo's van dat boekjaar. Sluit je het boekjaar niet af? Dan worden de saldo's van je grootboekrekeningen doorgeteld in het volgende jaar. 

Er zijn een paar uitzonderingen waardoor je het boekjaar niet kunt afsluiten:

  1. Heb je een accountant rechten gegeven in je administratie? Dan kan alleen je accountant het boekjaar voor je afsluiten.
  2. Heb je geen accountant rechten gegeven dan kun je vanaf het pakket inKaart zelf het boekjaar afsluiten. Als je het pakket inStap hebt kun je alleen in SnelStart 12 het boekjaar afsluiten. Klik hier om naar dat stappenplan te gaan. 
  3. Je kunt het boekjaar pas afsluiten nadat alle btw-aangiften zijn berekend en verzonden of buiten SnelStart om zijn aangegeven. Als je alleen de aangiften hebt berekend dan kun je het boekjaar niet afsluiten.
  4. Werk je met kostenplaatsen of marge en globalisatie? Dan kun je het boekjaar alleen in SnelStart 12 afsluiten. Klik hier om naar dat stappenplan te gaan. 

Het boekjaar afsluiten

Het boekjaar sluit je in 3 stappen af. Voordat je hiermee kunt beginnen moet je een aantal instellingen maken. Ga links in het menu naar Financieel → Jaarafsluiting.


De instellingen voor de btw-boeking
Als dit de eerste keer is dat je het boekjaar gaat afsluiten zie je een scherm waarin je moet instellen op welke rekening de btw-afdracht staat geboekt en naar welke balansrekening het totaal van de btw-rekeningen moeten worden overgeboekt. Dit heeft te maken met de btw-boeking die automatisch wordt gemaakt. 

SnelStart geeft een overzicht van alle btw-rekeningen waar SnelStart naar kijkt. Als er op één van deze rekeningen een saldo staat dan wordt dit saldo automatisch meegenomen in de btw- boeking. De enige rekening die je zelf nog moet selecteren is de rekening btw-afdracht. Dit is de rekening waarop je het af te dragen of ontvangen btw bedrag van de Belastingdienst hebt geboekt. Het saldo van deze rekening wordt dan ook meegenomen in de btw-boeking. In ons standaard rekeningschema is dit rekening 1684 (Btw-afdracht). Dit is een balans rekening met de functie 0.
Let op: Dit kan in jouw administratie een ander rekeningnummer zijn. 

Geef vervolgens aan naar welke rekening het totale saldo van de btw-rekeningen moet worden overgeboekt. In ons standaard rekeningschema is dit rekening 1685 (Te betalen btw vorige jaren). Dit is een balans rekening met de functie 0.
Let op: Dit kan in jouw administratie een ander rekeningnummer zijn

Stap 1: Controleren of alles aanwezig is
Nadat bovenstaande gegevens zijn ingesteld kom je in Stap 1. Hier laat SnelStart zien of er nog gemarkeerde boekingen zijn en welke openstaande inkoop en verkoopfacturen er in de administratie staan. Controleer deze boekingen en klik op Alles is bijgewerkt. Je kunt dan verder naar stap 2. 


Stap 2: De btw-boeking
Vervolgens kom je in stap 2. Als de btw-aangifte van het laatste kwartaal nog niet hebt gedaan dan verschijnt hiervan nu een melding. Je moet deze aangifte eerst indienen of aangeven dat je deze buiten SnelStart om hebt aangeven. Daarna kun je verder met het boekjaar afsluiten.

Als alle btw-aangiften zijn ingediend wordt in deze stap de btw-boeking getoond. In deze boeking is het totale saldo van je btw-rekeningen overgeboekt naar de balans rekening Btw vorige jaar. Als je hierin nog wat wilt wijzigen kun je klikken op Btw-instellingen wijzigen. Als alles klopt dan klik je op Dit klopt zo en ga je verder naar stap 3. 

Het af te dragen btw wordt altijd in jouw voordeel afgerond. Het verschil tussen het berekende bedrag en het afgeronde bedrag wordt automatisch geboekt op betalingsverschillen.


Stap 3: De resultaat-boeking
In stap 3 wordt de resultaatboeking gemaakt. Hiermee wordt je resultaat overgeboekt naar de balansrekening Eigen vermogen of Kapitaal. Het resultaat is het verschil tussen je opbrengsten en verkopen. Dit kan een negatief of positief resultaat zijn. 

Het resultaat wordt automatisch overgenomen van de kolommenbalans. Selecteer zelf de grootboekrekening waarop je het resultaat wilt wegboeken. Dit is vaak een rekening Eigen vermogen en of Kapitaal firmant 1 of 2 etc. In ons standaard rekeningschema kan dit de rekening 650 zijn.
Let op: Dit kan in jouw administratie een ander nummer zijn. Overleg dit met je boekhouder.

Door een vinkje te zetten bij de optie Ik wil de winst kun je het resultaat verdelen over meerdere vennoten of partners. Je kunt per resultaat aangeven welk bedrag en/of welk percentage van het totale bedrag op de betreffende grootboekrekening moet worden geboekt. 

In deze stap worden ook de privé-stortingen en -opnamen verwerkt. Als je van je privérekening een bedrag stort op je zakelijke rekening, dan doe je een privé-storting. Hiermee verhoog je het eigen vermogen van je onderneming met het bedrag dat je hebt gestort. Omgekeerd geldt dat een privé-opname ten koste gaat van het eigen vermogen. Selecteer de grootboekrekeningen voor privé-stortingen en -opnamen. Als er gewerkt wordt met RGS dan worden de grootboekrekeningen voor privé-stortingen en opnamen automatisch herkend en getoond door SnelStart. 

Alles alles is gecontroleerd en goed staat kun je klikken Opslaan. Het boekjaar is dan afgesloten en de beginbalans is geboekt. Lees hierover meer in hoofdstuk 2. 

De beginbalans

Als de jaarafsluiting is gedaan boekt SnelStart automatisch de beginbalans in het dagboek Tussenrekening balans. Ga links in het menu naar Financieel → Beginbalans en memoriaal. Klik op het dagboek Tussenrekening balans. Hier zie je de boeking. Door te klikken op Wijzigen kun je nog extra regels toevoegen of wijzigen aanbrengen. 

Een jaarafsluiting terugdraaien

Je kunt een jaarafsluiting ook terugdraaien. Ga links in het overzicht naar Financieel → Jaarafsluiting. Open de jaarafsluiting en klik op Opnieuw afsluiten. Dit kan alleen bij het laatste afgesloten boekjaar. Was dit artikel nuttig?

Kcc-ja Kcc-nee