1. Financieel

De ICP-aangifte in SnelStart Web

In SnelStart Web kun je vanaf inKaart de ICP-aangifte indienen bij de Belastingdienst. Hoe je dit doet, vind je in dit artikel.

Opgaaf ICP is de aangifte van intracommunautaire prestaties. Intracommunautaire prestaties zijn alle diensten en leveringen naar andere EU-landen. Exporteer je diensten of goederen naar ondernemingen in andere EU-landen? Dan ben je verplicht opgaaf ICP te doen. Lees hierover meer op de website van de Belastingdienst. De aangifte wordt in het verplichte SBR-formaat, via de Digipoort, verstuurd naar de Belastingdienst.

Berekenen en versturen van de ICP-aangifte

Klik op de knop Financieel → Aangiftes. Bovenin de blauwe balk zie je een kopje ICP-aangiftes staan, klik hierop. Je ziet vervolgens de berekende ICP-aangiftes. Als je op het pijltje klikt bij de betreffende aangifte, opent deze aangifte en zie je de specificaties. Je kunt de aangifte vervolgens versturen via de knop Indienen. Na het indienen van een ICP-aangifte, wordt de volgende periode automatisch berekend en bijgewerkt.


Was dit artikel nuttig?

Kcc-ja Kcc-nee