Een factuur wijzigen of verwijderen in SnelStart Web

In SnelStart Web kun je een factuur wijzigen en de laatste gemaakte factuur verwijderen.

1. Een factuur wijzigen

Een factuur kan alleen worden gewijzigd als hier geen betaling aan is gekoppeld. Is er wel een betaling aan gekoppeld dan dien je die er eerst vanaf te halen (zie punt 3).

Ga naar Facturen → Factuuroverzicht. Klik de factuur aan. Klik op Wijzigen en breng vervolgens de gewenste wijziging aan. Klik op Verder gaan en kies vervolgens de manier hoe je factuur wilt verzenden (via E-mail, als E-factuur of Alleen Opslaan) en bevestig de keuze onderaan.

Facturen die zijn gemaakt in SnelStart 12 kun je niet wijzigen in SnelStart Web.

2. Een factuur verwijderen

Alleen de laatste gemaakte factuur kan worden verwijderd. De factuur kan niet worden verwijderd als deze is gekoppeld aan een betaling. Haal de factuur dan eerst van de betaling af. (zie punt 3). Ga naar Facturen → Factuuroverzicht. Selecteer de betreffende factuur en klik op verwijderen.

3. De factuur loskoppelen van een betaling

Wil je een factuur wijzigen of verwijderen, maar is de factuur al gekoppeld aan een betaling dan moet de betaling er eerst vanaf worden gehaald. Wanneer de betaling handmatig is ingeboekt in SnelStart 12 dan kan alleen de betaling in SnelStart 12 eraf worden gehaald. Dit geldt ook wanneer de factuur in SnelStart 12 is gekoppeld aan de betaling. Klik hier voor meer informatie over de betaling van de factuur halen in SnelStart 12. 

Is de betaling gekoppeld in SnelStart Web en is de betaling is ook binnen gekomen in SnelStart Web dan is het mogelijk om daar de factuur van de betaling te halen.
Ga links in het overzicht naar Kas en Bank. Selecteer de betaling waaraan de factuur is gekoppeld, klik op Wijzigen en klik op Verder. Klik op het kruisje om het factuurnummer weg te halen. De betaling kun je dan tijdelijk boeken op Onbekende betalingen, klik tot slot op Opslaan.


Was dit artikel nuttig?

Kcc-ja Kcc-nee