1. Financieel

Rapporten maken in SnelStart Web

Met het pakket Accountant kun je gebruik maken van het onderdeel Rapporten in SnelStart Web. Hiermee kun je financiële rapportages maken.

Rapporten is een aparte module binnen de Snelstart Software. Om je aan te melden voor deze module en voor meer informatie over de kosten kun je klikken op deze link 


Je kunt de functionaliteit Rapporten in het pakket Accountant gebruiken voor de online administraties waarvan je eigenaar bent of in cliëntadministraties waarvoor je rechten hebt gekregen. Je kunt verschillende financiële rapporten maken, zoals:

  • Managementrapportages

  • Budgetrapportages

  • Periodieke rapportages

  • Liquiditeitsrapportages

  • Jaarrekeningen

In dit artikel leggen we je uit hoe je kunt starten met Rapporten en wat er mogelijk is. We hebben ook een meestgestelde vragen pagina. Klik hier om daarnaar toe te gaan. 


1. Starten met rapporten
Open de online administratie in Web waarin je gebruik wilt maken van de Rapporten.
Klik links in de menubalk op Rapporten en klik op de knop Koppel.
De functionaliteit Rapporten is nu geactiveerd. Je kunt direct aan de slag!

Bij het eerste gebruik van SST Rapporten wordt de administratie gekopieerd en via RGS mapping in een bepaald format opgeslagen. Vanuit deze opslag worden alle rapportages aangestuurd.

Als er in SnelStart wijzigingen worden doorgevoerd moeten deze via knop ''Ververs data'' in SST Rapporten worden overgenomen. De ververs periode staat op dit moment standaard op drie maanden. Deze periode kun je op administratieniveau aanpassen.

Klik bovenin op de naam van je administratie en ga naar Administratie bewerken.
Rapporten deel 1 20-2_b


Kies de gewenste periode.
Rapporten deel 2 20-2_b


Klik op de knop Bewaren.

Rapporten deel 3 20-02_b


Klik rechtsboven op de knop Ververs data, de data wordt nu ververst met de nieuwste gegevens.

Rapporten deel 4 20-02_b

 


2. Rapporten aanmaken
Hieronder vind je een instructievideo waarin we uitleggen hoe je een rapport kunt aanmaken.

Mogelijk krijg je een melding dat de macro's niet veilig zijn. Microsoft heeft per juni 2022 een beveiligingsupdate doorgevoerd in de nieuwste versies van hun software. In deze update heeft men de eisen voor het gebruik van Microsoft gerelateerde programma's, waaronder Excel, aangescherpt. Je kunt dit als volgt oplossen:

  • Sla het bestand op
  • Open Windows Verkenner en ga naar de map waarin u het bestand hebt opgeslagen
  • Klik met de rechtermuisknop op het bestand en kies Eigenschappen in het contextmenu
  • Schakel onder aan het tabblad Algemeen het selectievakje Blokkering opheffen in en selecteer OK

3. Rapporten Dashboard
Hieronder vind je een instructievideo over het rapportendashboard.4. Rapporten rubriceren
Hieronder vind je een instructievideo over het rubriceren van rapporten.

 

5. Rapporten uploaden
Hieronder vind je een instructievideo waarin we uitleggen hoe je rapporten kunt uploaden.


6. Importeren budgetgegevens vanuit Excel

1. Maak een budgetbestand in Excel met de volgende opmaak:

Stap1-2022Budget_b

LET OP! 
• Het bestand wat wordt ingelezen bevat geen jaartallen.
• Het bestand moet minstens één periode met gerubriceerde balansgegevens bevatten.
• Zorg ervoor dat de saldi-cellen op standaard staan. Staat er een euro teken of de bedragen met punten in de 
saldi-cellen, dan worden deze niet ingelezen of komt er een foutmelding dat er geen data is. 
• Gebruik je een nog onbekend rekeningnummer in het budget? Zorg er dan voor dat je dit onbekende 
rekeningnummer na het inlezen eerst rubriceert. Lees het budget opnieuw in na het rubriceren.
• Je kunt het ingelezen budget later altijd controleren en/of aanpassen. 
• Gebruik geen kop teksten, anders leest de applicatie geen data in.
• Vul alle velden in. Er mogen geen lege velden in het bestand staan. Als het bedrag 0 is, voer dan een 0 in. 

2. Open Rapporten. Kies het juiste jaar en klik op Importeren.
Het volgende scherm verschijnt: 

Importeren2Budget_b
3. Selecteer bij Bestand het juiste Excel bestand om budget te importeren in dat jaar. 
4. In het bestand staan de enkelvoudige budgetgegevens. Je mag zelf bepalen of de omzet positief of negatief ingevuld wordt. Je kunt de omzet positief invullen door het vinkje “is budgetbedrag omzet positief ” aan te vinken.
5. Klik op Opslaan om het bestand te importeren.

TIP: Je moet per jaar een budgetbestand maken en importeren.