1. Financieel

Rapporten maken in SnelStart Web

Met het pakket Accountant kun je gebruik maken van het onderdeel Rapporten in SnelStart Web. Hiermee kun je financiële rapportages maken.

Je kunt de functionaliteit Rapporten in het pakket Accountant gebruiken voor de online administraties waarvan je eigenaar bent of in cliëntadministraties waarvoor je rechten hebt gekregen. Je kunt verschillende financiële rapporten maken, zoals:

  • Managementrapportages

  • Budgetrapportages

  • Periodieke rapportages

  • Liquiditeitsrapportages

  • Jaarrekeningen

In dit artikel leggen we je uit hoe je kunt starten met Rapporten en wat er mogelijk is. We hebben ook een meestgestelde vragen pagina. Klik hier om daarnaar toe te gaan. 

Let op: Deze functionaliteit zit in de testfase en is nog niet voor iedereen beschikbaar. Doordat de functionaliteit in de testfase zit, worden er nog geen kosten berekend.


1. Starten met rapporten
Open de online administratie in Web waarin je gebruik wilt maken van de Rapporten.
Klik links in de menubalk op Rapporten en klik op de knop Koppel.
De functionaliteit Rapporten is nu geactiveerd. Je kunt direct aan de slag!

Rapporten 11-5-20222. Rapporten aanmaken
Hieronder vind je een instructievideo waarin we uitleggen hoe je een rapport kunt aanmaken.

HubSpot Video

 

3. Rapporten Dashboard
Hieronder vind je een instructievideo over het rapportendashboard.

HubSpot Video4. Rapporten publiceren
Hieronder vind je een instructievideo over het rubriceren van rapporten.

HubSpot Video

 

5. Rapporten uploaden
Hieronder vind je een instructievideo waarin we uitleggen hoe je rapporten kunt uploaden.

HubSpot Video


6. Importeren budgetgegevens vanuit Excel

1. Maak een budgetbestand in Excel met de volgende opmaak:

Stap1-2022Budget_b

LET OP! 
• Het bestand wat wordt ingelezen bevat geen jaartallen.
• Het bestand moet minstens één periode met gerubriceerde balansgegevens bevatten. 
• Zorg ervoor dat de saldi-cellen op standaard staan. Staat er een euro teken of de bedragen met punten in de 
saldi-cellen, dan worden deze niet ingelezen of komt er een foutmelding dat er geen data is. 
• Gebruik je een nog onbekend rekeningnummer in het budget? Zorg er dan voor dat je dit onbekende 
rekeningnummer na het inlezen eerst rubriceert. Lees het budget opnieuw in na het rubriceren.
• Je kunt het ingelezen budget later altijd controleren en/of aanpassen. 
• Gebruik geen kop teksten, anders leest de applicatie geen data in.
• Vul alle velden in. Er mogen geen lege velden in het bestand staan. Als het bedrag 0 is, voer dan een 0 in. 

2. Open Rapporten. Kies het juiste jaar en klik op Importeren.
Het volgende scherm verschijnt: 

Importeren2Budget_b
3. Selecteer bij Bestand het juiste Excel bestand om budget te importeren in dat jaar. 
4. In het bestand staan de enkelvoudige budgetgegevens. Je mag zelf bepalen of de omzet positief of negatief ingevuld wordt. Je kunt de omzet positief invullen door het vinkje “is budgetbedrag omzet positief ” aan te vinken.
5. Klik op Opslaan om het bestand te importeren.

TIP: Je moet per jaar een budgetbestand maken en importeren.