1. Financieel

Afschrijving bedrijfsmiddelen (activa) automatisch invoeren in SnelStart Web

Met het pakket Accountant kun je in SnelStart Web je activa invoeren en een afschrijvingsperiode instellen. De afschrijvingen worden dan automatisch geboekt. In SnelStart heet deze optie Bedrijfsmiddelen.

Bedrijfsmiddelen zijn zaken die je in je onderneming gebruikt en die je niet wilt verkopen. Je hebt ze nodig om producten te kunnen maken of diensten te kunnen verlenen. De activastaat is alleen te gebruiken in SnelStart Web i.c.m. het pakket Accountant. Daarnaast is het volgende belangrijk:

Let op: Om met deze functionaliteit te kunnen werken moeten je grootboekrekeningen RGS zijn gekoppeld. Lees hier voor meer informatie over het koppelen aan het RGS.


1. Een nieuw bedrijfsmiddel toevoegen

De eerste keer dat je het onderdeel Bedrijfsmiddelen gaat gebruiken moet je het dagboek aangeven waarin je de afschrijvingen van het bedrijfsmiddel geboekt wilt hebben. Dit moet een dagboek zijn met de functie 7 (memoriaal). Je kunt het standaard dagboek Tussenrekening memoriaal gebruiken, maar je kunt hier ook een apart dagboek Memoriaal afschrijvingen voor maken. Zo houdt je de afschrijvingen apart van je andere memoriaalboeking. Dit dagboek moet je dan eerst aanmaken bij je grootboekrekeningen en functie 7 geven. 

Open je administratie in SnelStart Web en ga links in het overzicht naar Financieel → Bedrijfsmiddelen. Klik op Nieuw om een nieuw bedrijfsmiddel toe te voegen. Selecteer het dagboek waarin de afschrijvingen geboekt moeten worden. Als je dit dagboek nog niet hebt aangemaakt dan kun je dat nu aanmaken door te klikken op +Nieuw. In stap 2 kun je dit dagboek nog wijzigen. 

Zorg ervoor dat de inkoopfactuur van het bedrijfsmiddel al is ingeboekt in je dagboek inkoop.

Stap 1: Selecteer de factuur

In stap 1 selecteer je de inkoopfactuur van het bedrijfsmiddel wat je hebt aangeschaft.
Let op: dat dit alleen een factuur kan zijn met een factuurbedrag hoger dan €450.

Houdt er rekening mee dat je bij de administratie de grootboekrekeningen van de verkrijgingsprijs van het activum functie 30 (inkopen/kosten alle btw tarieven) gebruikt. Bij de grootboekrekeningen voor de cumulatieve afschrijvingen moet dit functie 0 (diversen) zijn.Bedrijsmiddel deel 1_b-1

Stap 2: De gegevens van het bedrijfsmiddel invoeren

In stap 2 vul je de omschrijving in en selecteer je een rubriek. Vul de ingebruikname, gebruiksduur, aanschafwaarde en restwaarde in. SnelStart berekent dan zelf de afschrijvingen uit en zal deze automatisch boeken op de gekozen grootboekrekening. Als alles goed staat ingevuld klik dan op Dit klopt zo. 

Bedrijfsmiddel deel 2_b

Stap 3: Hoe wil je afschrijven?

Afhankelijk van de rubriek die je in stap 2 hebt gekozen, kun je in stap 3 kiezen voor lineair afschrijven of willekeurig afschrijven. Selecteer de grootboekrekening afschrijving en de grootboekrekening waarop je de cumulatieve afschrijving wilt plaatsen.
Wanneer je al eerder een afschrijving hebt gedaan, plaats je een vinkje bij Ik heb al afschrijvingen gedaan. Dit gebruik je als je al handmatige boekingen hebt gedaan in SnelStart. Bijvoorbeeld wanneer je in 2018/2019 al afschrijvingen hebt gedaan. Je kunt dan de periode 12 maanden en bedrag (bedrag van afschrijvingen voor dat boekjaar) invullen.

Bedrijfsmiddel deel 3_b

Overzicht van de boeking na het opslaan:
Bedrijsmiddel deel 4_b


Afschrijven bedrijfsgebouw

Het afschrijven van een bedrijfsgebouw kan wat lastiger zijn. Hierom geven we hieronder wat extra informatie omtrent de afschrijving van een bedrijfsgebouw

Invoer bedrijfsgebouw
Aanschafwaarde = zowel gebouw + grond
Grondwaarde = grondwaarde
Restwaarde = restwaarde pand
Bodemwaarde = waarde pand en grond tot daar afschrijven, bv. 50% WOZ waarde pand + grond
Al afgeschreven datum = periode waarbinnen de feitelijke al gedane afschrijven hebben plaats gevonden
Al afgeschreven bedrag = is bedrag dat al is afgeschreven

Al afgeschreven
Indien al afgeschreven datum en bedrag wordt ingevuld, wordt het al afgeschreven bedrag verdeeld over de periode die is opgegeven. Je zult dus moeten opvoeren bij al afgeschreven de datum t/m einde boekjaar waarin de laatste afschrijving plaats vond en het bedrag dat is afgeschreven tot en met die datum.

Wat gebeurt er met het bedrijfsmiddel bij afsluiten van het boekjaar?
De waarde van het activum aan het einde van het jaar is de boekwaarde. Dit loopt automatisch mee naar het volgende jaar als balansrekening. In het nieuwe jaar wordt hier weer automatisch op afgeschreven. 

2. Een bedrijfsmiddel buiten gebruik stellen

Het kan zijn dat je het bedrijfsmiddel(activa) verkoopt of dat het bedrijfsmiddel niet meer wordt gebruikt. In dat geval dien je activa buiten gebruik te stellen. Klik dan op de knop Financieel → klik op het betreffende bedrijfsmiddel. Als het venster van het bedrijfsmiddel is geopend, dan zie je daar de knop Buiten gebruik stellen.
Vul de reden en datum in dat het bedrijfsmiddel buiten gebruik is gesteld → kies een tussenrekening waarop je wilt dat SnelStart de boekingswaarde boekt. Wij adviseren om voor het buiten gebruik stellen, een aparte tussenrekening te gebruiken. Als je deze nog niet hebt aangemaakt, kies dan voor het plusje met Nieuw grootboek.

3. Een bedrijfsmiddel verwijderen

Wanneer je een bedrijfsmiddel hebt toegevoegd, maar dit niet juist is, dan kun je het bedrijfsmiddel verwijderen van de activastaat. Klik op de knop Financieel → kies het betreffende bedrijfsmiddel. Vervolgens verschijnt de informatie van het bedrijfsmiddel en de knop Verwijderen. Als je op de knop Verwijderen klikt, dan wordt het bedrijfsmiddel niet meer getoond in de lijst met bedrijfsmiddelen. Bij het verwijderen van een bedrijfsmiddel worden ook de bijbehorende boekingen verwijderd. Dit kun je niet meer ongedaan maken.

4. Rapportages exporteren

Via de knop Financieel →  Bedrijfsmiddelen → Exporteren kun je een overzicht exporteren met daarin de volgende gegevens:

 • Bedrijfsmiddel
 • Datum ingebruikname
 • De aanschafwaarde
 • Huidige boekwaarde  

Onder de knop Financieel → Bedrijfsmiddelen → Rapportage vind je een nog uitgebreider overzicht. Dit overzicht bevat onderstaande gegevens.

 • De totale aanschafwaarde in het geselecteerde jaar
 • De totale restwaarde in het geselecteerde jaar
 • De investeringen in het geselecteerde jaar
 • De desinvesteringen in het geselecteerde jaar
 • De boekwaarde aan het begin van het geselecteerde jaar
 • De boekwaarde aan het eind van het geselecteerde jaar  Was dit artikel nuttig?

  Kcc-ja Kcc-nee