1. Financieel

Grootboekrekeningen in SnelStart Web

Vanaf het pakket inKaart beschik je in SnelStart 12 over je grootboekrekeningschema. In dit artikel leggen we hier alles over uit.

Een grootboekrekening is een rekening bestaande uit een lijst van gelijksoortige uitgaven- en inkomstenposten. Elke grootboekrekening is van het type balansrekening of van het type resultaatrekening. Het grootboek is de verzameling van alle grootboekrekeningen. Hiermee is inzicht te verkrijgen in de financiële stromen die omgaan in een bedrijf, vereniging, stichting, enz. Elke grootboekrekening die wordt aangemaakt heeft een uniek rekeningnummer. Alle grootboekrekeningen bij elkaar worden grootboek of grootboekrekeningschema genoemd.

Als je een factuur maakt moet de omzet worden geboekt op een omzetrekening, de kosten van je inkoopfactuur op een kostenrekening en een boeking van de ene bank naar de andere bank gaat via Kruisposten. Die omzetrekening, kostenrekening en Kruisposten zijn allemaal grootboekrekeningen. Je moet dus de juiste rekeningen hebben om de financiële stromen in jouw administratie goed te kunnen verwerken.

Deze functionaliteit is ook beschikbaar in SnelStart 12. Klik hier om naar het stappenplan van SnelStart 12 te gaan. 

In dit artikel:
1. Het grootboekrekeningschema in SnelStart
2. De grootboekrekeningen importeren of exporteren

1. Het grootboekrekeningschema in SnelStart

In een nieuwe administratie van SnelStart zit een standaardrekeningschema. Je kunt met dit schema werken of deze naar eigen wens aanpassen.  

Ga links in het overzicht naar Grootboeken. Je ziet hier jouw grootboekrekeningschema. Elke rekening heeft een nummer, omschrijving, functie en is een Balans of Verlies & Winst rekening. Daarnaast kun je vanaf het pakket inZicht instellen dat een rekening aan een kostenplaats kan worden gekoppeld, en kan een accountant de grootboekrekeningen koppelen aan het RGS.

Een nieuwe grootboekrekening toevoegen
Door bovenin te klikken op Nieuwe grootboekrekening kun je een nieuwe rekening toevoegen.

Een grootboekrekening verwijderen
Als je geen gebruik maakt van een grootboekrekening dan kun je deze verwijderen uit de lijst.
Klik op de grootboekrekening en kies voor Verwijderen. De grootboekrekening wordt verwijderd.

Een grootboekrekening deactiveren
Als er boekingen zijn gemaakt op een grootboekrekening en je wilt deze verwijderen, dan kun je deze deactiveren. Een grootboekrekening waarop is geboekt kun je niet Verwijderen, alleen Deactiveren. De grootboekrekening is dan terug te vinden bij Inactief (rechtsboven).

Indien nodig kun je de grootboekrekening altijd weer activeren, via de knop Activeren.

Een grootboekrekening wijzigen
Je kunt een rekeningnummer of andere gegevens ook wijzigen. Selecteer de rekening en klik op Wijzigen.

De functie

Elke grootboekrekening heeft een functie. Sommige functies mogen maar één keer in de administratie voorkomen. Je mag dan dus maar 1 grootboekrekening hebben met die functie. Bijvoorbeeld de functie 4 (dagboek verkoop). Je mag maar één dagboek Verkoop hebben in je administratie. Al je verkoopfacturen worden in dit dagboek geboekt.

Let op: De volgende functies mogen maar één keer in de administratie staan:
4, 5, 8, 21 t/m 28, 34, 41 t/m 45 en 47.

De functie die je kunt kiezen zijn de enige functies die je kunt gebruiken. Je zelf geen functies aanmaken. Er zijn 5 verschillende soorten functies:

 1. De Dagboeken functies
 2. De Omzetrekeningen functies
 3. De Kostenrekeningen functies
 4. De Btw-rekeningen functies
 5. De Overige functies

Per soort leggen we hieronder uit welke functies daaronder vallen en wat deze inhouden. 

1. De Dagboeken functies
Elke administratie bevat een aantal dagboeken waarin dagelijks boekingen worden bijgehouden. 

 • Functie 1 - Dagboek Kas
 • Functie 2 - Dagboek Bank
 • Functie 3 - Dagboek Postbank
 • Functie 4 - Dagboek Verkoop (Debiteuren)
 • Functie 5 - Dagboek Inkoop (Crediteuren)
 • Functie 7 - Dagboek Memoriaal
 • Functie 8 - Dagboek balans

2. De Omzetrekeningen functies
Als je goederen of diensten verkoopt maak je omzet. Dit wordt geboekt op een omzetrekening. Over je omzet betaal je btw. Dit kan laag, hoog, overig of onbelast zijn. Voor omzet uit het buitenland zijn andere regels van toepassing. Hieronder staan de verschillende omzetrekeningen voor Nederland en buitenland. 

 • Functie 10 - verkopen/omzet Nederland onbelast (btw rubriek 1e)
 • Functie 11 - verkopen/omzet Nederland laag (btw rubriek 1b)
 • Functie 12 - verkopen/omzet Nederland hoog (btw rubriek 1a)
 • Functie 13 - verkopen/omzet Nederland overig (btw rubriek 1c)
 • Functie 80 - verkopen export binnen EU (btw rubriek 3b)
 • Functie 81 - verkopen export buiten EU (btw rubriek 3a)
 • Functie 84 - Installatie/Televerkoop binnen EU
 • Functie 88 - Dienstverlening binnen EU (btw rubriek 3b)
 • Functie 91 - verkopen Globalisatie laag (btw rubriek 1b)
 • Functie 92 - verkopen Globalisatie hoog (btw rubriek 1a)
 • Functie 93 - verkopen Globalisatie overig (btw rubriek 1c)

3. De Kostenrekeningen functies
Als je goederen of diensten inkoopt maak je kosten. Deze wordt geboekt op een kostenrekening. In de kostprijs die je betaalt zit een deel btw. De btw kan worden teruggevorderd van de belastingdienst. Ook hierbij word onderscheid gemaakt tussen hoog, laag, overig of onbelast.
Over goederen geïmporteerd zijn uit het buitenland kun je geen btw terugvragen. Hieronder staan de verschillende kostenrekeningen voor Nederland en buitenland.

 • Functie 30 - inkopen/kosten Nederland alle btw tarieven (btw rubriek 5b)
 • Functie 31 - inkopen/kosten Nederland laag (btw rubriek 5b)
 • Functie 32 - inkopen/kosten Nederland hoog (btw rubriek 5b)
 • Functie 33 - inkopen/kosten Nederland overig (btw rubriek 5b)
 • Functie 34 - vraagposten inkopen (btw rubriek 5b)
 • Functie 61 - inkopen import binnen EU laag (btw rubriek 4b)
 • Functie 62 - inkopen import binnen EU hoog (btw rubriek 4b)
 • Functie 63 - inkopen import binnen EU overig (btw rubriek 4b)
 • Functie 71 - inkopen import buiten EU laag (btw rubriek 4a)
 • Functie 72 - inkopen import buiten EU hoog (btw rubriek 4a)
 • Functie 73 - inkopen import buiten EU overig (btw rubriek 4a)
 • Functie 94 - inkopen globalisatie laag (btw rubriek 1b)
 • Functie 95 - inkopen globalisatie hoog (btw rubriek 1a)
 • Functie 96 - inkopen globalisatie overig (btw rubriek 1c)

4. De Btw-rekeningen functies
Bij in- en/of verkopen waarbij btw wordt berekend wordt het totaalbedrag gesplitst in een kosten- en/of omzetbedrag en een btw-bedrag. Het btw-bedrag wordt op een aparte btw-rekening geboekt. 

Let op: Elk van deze btw-rekeningen heeft een eigen functie en mag maar één keer voorkomen. Hieronder een overzicht van de Btw functies.

 • Functie 21 - btw-af te dragen laag (Verkopen)
 • Functie 22 - btw-af te dragen hoog (Verkopen)
 • Functie 23 - btw-af te dragen overig (Verkopen)
 • Functie 24 - btw-af te dragen verlegd (Verkopen)
 • Functie 25 - btw-te vorderen verlegd (Verkopen)
 • Functie 26 - btw-af te dragen globalisatie laag (Verkopen)
 • Functie 27 - btw-af te dragen globalisatie hoog (Verkopen)
 • Functie 28 - btw-af te dragen globalisatie overig (Verkopen)
 • Functie 97 - btw globalisatie (Tussenrekening voor tijdelijke opslag btw-bedragen bij globalisatie)
 • Functie 41 - btw-te vorderen laag (Inkopen)
 • Functie 42 - btw-te vorderen hoog (Inkopen)
 • Functie 43 - btw-te vorderen overig (Inkopen)
 • Functie 44 - btw-af te dragen verlegd (Inkopen)
 • Functie 45 - btw-te vorderen verlegd (Inkopen)

5. De Overige functies
Hieronder een overzicht van de overige functies in SnelStart

 • Functie 0 - Overig (Voor omzet- en kostenrekeningen als je niet btw-plichtig bent en voor kostenrekeningen onbelast)
 • Functie 82 - Oninbare vordering (voor openstaande bedragen die niet meer geïnd kunnen worden)
 • Functie 100* - Kredietbeperking (verkopen: Rekening waarop betalingsverschillen geboekt worden bij verkopen)
 • Functie 101* - Kredietbeperking (inkopen: Rekening waarop betalingsverschillen geboekt worden bij inkopen)
 • Functie 102* - Betalingskorting (als wordt gewerkt met betalingskorting wordt op deze rekening het kortingsbedrag geboekt)
 • Functie 110 - Tussenrekening betalingen
 • Functie 111 - Onbekende betalingen (op deze rekening worden niet herleidbare betalingen geboekt bij het inlezen van afschriften)
 • Functie 112 - Kruisposten (voor een tussenrekening Kruisposten )
 • Functie 120 - Betaalwijze (contant: Als je werkt met Add-on Kassa)
 • Functie 121 - Betaalwijze (elektronisch: Als je werkt met Add-on Kassa)
 • Functie 130 - Winstboeking* (op deze rekening boek je aan het eind van het jaar de winst/verlies weg)

* Deze functie kan maar één keer per administratie voorkomen!

2. De grootboekrekeningen importeren of exporteren

Als je beschikt over het pakket Accountant dan kun je de grootboekrekeningen importeren en exporteren. Door bovenin te klikken op Exporteren kun je de grootboekrekening exporteren naar Excel. Door te klikken op Importeren kun je grootboekrekeningen via een Excel bestand importeren. 

Let op: Je kunt alleen nieuwe grootboekrekeningen, waarvan het nummer en de functie nog niet in de administratie staan, importeren. In dit stappenplan van SnelStart 12 staat meer uitgelegd over waar het importbestand aan moet voldoen. 

Grootboekrubrieken
Je kunt in SnelStart Web nog geen grootboekrubrieken aanmaken en gebruiken.
In SnelStart 12 kan dit wel vanaf het pakket inBalans.

 

 

Was dit artikel nuttig?

Kcc-ja Kcc-nee